Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

BasicViews

Button

Chúng ta đã quá quen thuộc với Button qua các bài trước. Mục đích chính của một Button là cho phép người dùng thực hiện một nhiệm vụ nào đó bằng cách nhấn chuột trái vào Button này. Có 3... Continue Reading →

ImageView

Cho phép người dùng hiển thị các tập tin hình ảnh trên các thiết bị Android. Giống như các views đã đề cập ở trên, ImageView có thể được sử dụng theo 3 cách: Kéo từ mục Common hay Widgets... Continue Reading →

Switch

Cho phép người dùng chọn một trong hai tùy chọn hay trạng thái. Switch có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Button của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính... Continue Reading →

Spinner

Cho phép người dùng chọn một giá trị từ một tập hợp các giá trị cho trước. Spinner có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Containners của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay... Continue Reading →

RadioButton và RadioGroup

Cho phép người dùng chỉ có thể chọn một tùy chọn tại một thời điểm. Các RadioButton cùng nhóm phải được tổ chức trong một RadioGroup. RadioButton và RadioGroup có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Buttons... Continue Reading →

CheckBox

Cho phép người dùng có thể cùng lúc chọn nhiều tùy chọn khác nhau. CheckBox có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Buttons của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc... Continue Reading →

PlainText

PlainText dùng để nhận thông tin từ người dùng. PlainText có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Text của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ... Continue Reading →

TextView

TextView dùng cho việc hiển thị thông tin. Nó tương đương với Label nếu chúng ta từng làm quen với lập trình trong Windows. TextView có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Common (hay Text) của thanh... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: