Đưa con trỏ chuột ngay dòng lỗi

Nhấn vào dòng liên kết Show potential fixes hay nhấn tổ hợp phím Alt + Enter hoặc Ctrl + .