Nếu bạn là một fan của https://www.freecodecamp.org/ thì không thể bỏ qua món đồ chơi được phát triển bởi freeCodeCamp gọi là Learn to Code RPG. Đây là một game giúp chúng ta vừa rèn luyện tiếng Anh, vừa luyện lập trình, và giúp bạn định hình rõ hơn về con đường trở thành một nhà phát triển phần mềm tương lai.