Testing

Trước khi bắt đầu Refactoring, chúng ta phải xây dựng những chương trình có thể kiểm tra và phát hiện các lỗi của chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Như vậy, có 3 bước cốt lõi mà bất kỳ người lập trình nào cũng phải trải qua để góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm phần mềm, đó là:

  • Đầu tiên, phải nắm vững một ngôn ngữ lập trình, như Java hay C#, để có thể viết một chương trình giải quyết một vấn đề nào đó.
  • Kế tiếp là xây dựng bộ công cụ để có thể kiểm tra và phát hiện các lỗi của chương trình –  nhiệm vụ này gọi là Testing. Có nhiều kỹ thuật Testing khác nhau và sẽ được thảo luận trong loạt bài viết khác. Phổ biến nhất trong các kỹ thuật TestingUnit Testing. Những cá nhân chuyên thực hiện nhiệm vụ này là các Tester. Bạn có thể xây dựng các chương trình kiểm tra cho các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau với những công cụ khác nhau. Các chương trình Java có thể dùng JUnit và C# có thể dùng NUnit.
  • Bước thứ ba là Refactoring nhằm tối ưu hóa chương trình giúp chương trình có thể dễ dàng bảo trì và phát triển.

Tóm lại, một vấn đề có thể được giải quyết bởi nhiều chương trình khác nhau. Và các chương trình này, trước khi được Refactoring, phải vượt qua quá trình Testing.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Testing qua các cuốn sách tại softwaretestinghelp.com hay các website tại utest.com. Nếu là người dùng Java hay C#, có thể khám phá Junit  và NUnit.