Kết thúc năm 2017 với nhiều thành tựu công nghệ vượt trội. Hãy cùng nhìn lại những thành tựu của AI và Deep Learning trong năm 2017.

Xem chi tiết >