Một câu chuyện về quá trình học lập trình của Dan Luu, một chuyên gia IT, từ thời còn cắp sách đến trường cho đến khi ra làm việc thực tế để rút ra những bài học cho riêng mình. Có thể xem lý lịch công việc của Dan Luu tại đây.

Đọc How I learned to program >