Machine Learning là một trong những lĩnh vực ‘hot’ nhất hiện nay. Cùng nhau tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Machine Learning với ebook: Machine Learning for Dummies.

Đọc Ebook >