Công nghệ WebAssembly được hỗ trợ ban đầu trong FireFox và Chrome và bây giờ đã được hỗ trợ trong Safari (Apple) và Edge (Microsoft).

Xem chi tiết >