BigQuery là công cụ phân tích cơ sở dữ liệu tốc độ cao của Google. Bạn nghĩ sao nếu mã C# cũng được phân tích bởi BigQuery?

Tìm hiểu chi tiết về BigQuery tại đây >

Tìm hiểu về cách phân tích mã C# với BigQuery tại đây >