Cấu trúc dữ liệu và thuật toán là môn học không hề dễ dàng cho những người học ngành khoa học máy tính hay công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu kiến thức về môn học này được thiết kế một cách trực quan, sinh động để kích thích chúng ta học tập?

Xem chi tiết >