Phân tích hiệu năng hoạt động của website là rất cần thiết. Nhiều công cụ phân tích hiệu quả ra đời giúp các chuyên gia có thể tiết kiệm nhiều thời gian, công sức mà vẫn không giảm tính hiệu quả.

Xem chi tiết về cách thức phân tích hiệu năng của website >