Giao thức HTTP/2 đang dần chiếm ưu thế trong thế giới website và các ứng dụng. Khi xây dựng website, chúng ta cần cách thức tốt nhất để quản lý các tập tin CSS và JS – là những thành phần quan trọng nhất trong một website. Một số bài viết cần tham khảo về HTTP/2 và cách quản lý các tập tin CSS & JS:

Cơ bản về HTTP/2 >

Cách quản lý tập tin CSS & JS >