.NET Standard và .NET Core là hai khái niệm thường gây nhầm lẫn cho những người bắt đầu làm quen với .NET hay thậm chi cả những người làm việc lâu năm trên .NET. Bài viết của chuyên gia Immo Landwerth trên tạp chi MSDN tháng 9/2017 sẽ giúp chúng ta phân biệt rõ hai khái niệm này.

Xem chi tiết >