Dạy và Học lập trình nhiều người thường nghĩ đó chỉ là câu chuyện của một người ngồi trước máy tính và viết mã chương trình – khía cạnh thực hành. Đó chỉ là một nửa câu chuyện. Để Dạy và Học lập trình tốt chúng ta cũng cần ‘vật lộn’ với các ‘khái niệm’ – khía cạnh lý thuyết. Bài viết sau sẽ giải thích rõ lý do vì sao.

Xem chi tiết >