Chuyên gia  Erik Dietrich đã có những chia sẻ về cách đánh giá chất lượng phần mềm từ mã nguồn.

Xem chi tiết >