Một bài viết thú vị về các cách thức để bắt đầu học Machine Learning.

Xem chi tiết >