IoT hay Internet of Thing đóng một vai trò quan trọng trong thê giới hiện nay. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Vậy Java có vai trò gì đối với IoT?

Xem chi tiết >