Chúng ta đã nghe rất nhiều về Internet of Things – là công nghệ cho phép các đối tượng vật lý kết nối đến Internet để chúng có thể được khám phá, giám sát, kiểm soát, hay tương tác. Nó mang tới nhiều cơ hội đồng thời cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là trong thế giới World Wide Web. Web of Things (WoT) là một nỗ lực giúp cho việc ứng dụng World Wide Web đến IoT hiệu quả và tin cậy hơn.

Xem chi tiết >