Tính năng mới của Google Drive được gọi là Backup and Sync sẽ xuất hiện vào cuối tháng 6 này (khoảng 28/6/2017) sẽ giúp chúng ta giám sát và back up dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Xem chi tiết >