Làm việc trong lĩnh vực IT không thể không thường xuyên cập nhật kiến thức. Sau đây là một số nguồn tin cậy là nơi tham khảo, cập nhật lý tưởng cho những ai quan tâm đến nền tảng công nghệ microsoft, java, web, open source, v.v…

  • MSDN Magazine: một loạt các bài viết chuyên sâu cho những người quan tâm đến công nghệ Microsoft. Xem chi tiết >
  • Java Magazine: các bài viết chuyên sâu về phát triển ứng dụng với Java. Xem chi tiết >
  • Smashing Magazine: các bài viết chuyên sâu về phát triển web. Xem chi tiết >
  • Dzone refcardz: tuyển tập những ebooks ngắn gọn, dễ hiểu về các chủ đề IT ‘hot’ nhất hiện nay. Xem chi tiết >
  •  Syncfusion – Ebooks: tập hợp hơn 100 ebooks miễn phí về mọi chủ đề IT. Điểm đặc biệt với những ebooks này là chúng được biên soạn hết sức ngắn gọn về rất nhiều chủ đề phức tạp. Xem chi tiết >