Kiến thức về địa chỉ IP là rất cơ bản cho những người học và làm việc với mạng máy tính. Có hai phiên bản IP là:

  • IPv4: vẫn đang phổ biến hiện nay.
  • IPv6: phiên bản của hiện tại và tương lai.

Mặc dù IPv4 trong một tương lai gần có thể bị thay thế bởi IPv6, nhưng hiểu biết về IPv4 là thật sự cần thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mạng nói riêng và công nghệ thông tin nói chúng.

Chi tiết về lược sử IPv4 >