Chuyên gia Scott Hanselman đã chia sẻ bài viết về hội thảo Microsoft Build 2017 dành cho các nhà phát triển .NET.

Xem chi tiết bài viết >

Một vài video được Scott chia sẻ: