Ad-Blocking là một kiểu phần mềm (cũng có thể là một thiết bị phần cứng) dùng để xoá hay lọc các nội dung quảng cáo từ các website, trang web, hay các ứng dụng mobile. Tương lai ad-blocking như thế nào? Nền tảng hay kĩ thuật nào sẽ dùng cho ad-blocking?

Xem chi tiết bài báo để có câu trả lời >