DoneJS, hay trước đây được biết tới là JavaScriptMVC, là nền tảng để xây dựng ứng dụng trên web, thiết bị di động, hay desktop vừa ra mắt phiên bản 1.0.

Xem thêm chi tiết >