9 câu hỏi khám phá về những điều “ngại không dám nói” của những nhân viên về lãnh đạo công ty hay nơi làm việc, về môi trường làm việc, về sự hài lòng, v.v. Một tham khảo hữu ích cho những nhà lãnh đạo hay quản lý trong các công ty hay tổ chức.

Tham khảo chi tiết >