Bạn là một hoạ sỹ hay đơn giản là thích vẽ, nhưng việc vẽ trên chiếc smart phone hay máy tính thì khó khăn và chậm. Google đã tạo ra công cụ vẽ thông minh AutoDraw để giúp bạn thoả sức sáng tạo trên máy tính hay chiếc smart phone của mình.

Bắt đầu sáng tạo bằng cách truy cập www.autodraw.com.