Con người luôn sợ hãi khi bị từ chối nhưng qua bài nói chuyện của Jia Jiang, chúng ta thấy rằng SỰ TỪ CHỐI cũng thật đẹp biết bao. Công thức mới cho những người khát khao bắt đầu:

YÊU CẦU -> TỪ CHỐI, YÊU CẦU -> TỪ CHỐI, ….., YÊU CẦU -> TỪ CHỐI,…., ==>> THÀNH CÔNG,…..