Google vừa thông báo triển khai site mới để chia sẻ các dự án mã nguồn mở của mình thì Microsoft, một gã khổng lồ công nghệ khác, đã thông báo việc hợp nhất các nguồn tham khảo .NET Core và .NET API về một mối là docs.microsoft.com – thêm một động thái thể hiện sự thay đổi tư duy nhằm thích ứng với cộng đồng mã nguồn mở nói riêng và chia sẻ thông tin đến cộng đồng IT nói chung. Với dự án này của Microsoft, việc tiếp cận tài nguyên .NET là dễ dàng, nhanh chóng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong thời đại tri thức không còn là độc quyền của riêng ai.

Chi tiết >