Ôn lại, suy ngẫm lại về cuốn sách Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản khi tác giả cuốn sách,  Greg McKeown, có bài nói chuyện tại Google. Triết lý “less but better” (ít nhưng chất) là trọng tâm cho tư tưởng “tối giản” trong cuộc sống, công việc. Vấn đề quan trọng của người “tối giản” là xác định được điều gì thật sự quan trọng với cuộc sống của mình và từ đó xây dựng lối sống, độ ưu tiên xoay quanh những điều quan trọng đó.