Lập trình, hay viết lệnh giao tiếp với máy tính, đòi hỏi người lập trình phải viết mã chính xác để máy tính có thể hiểu chính xác và đưa ra phản hồi chính xác. Viết mã chính xác đòi hỏi người lập trình phải có năng lực, kĩ năng, và các niềm tin đúng đắn. Tại sao lại là niềm tin đúng đắn? Bởi vì trước khi có kĩ năng tốt, người lập trình phải trải qua quá trình học hỏi, rèn luyện từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau (sách, blog,trường lớp, v.v.) và không phải cái gì được học cũng là đúng đắn. Bài viết “9 lies programmers tell themselves” chia sẻ những niềm tin sai lầm từ các nhà lập trình.

9 khía cạnh được đề cập:

  • Những câu hỏi chỉ có một câu trả lời duy nhất
  • Giá trị NULL
  • Mối quan hệ con người
  • Vấn đề Unicode
  • Các con số
  • Ngôn ngữ loài người
  • Thời gian
  • Các tập tin
  • Khả năng kiểm soát

Xem chi tiết >