CSS là một trong những kĩ thuật quan trọng trong thiết kế Web. Đã có rất nhiều cuốn sách và website viết về CSS dành cho người bắt đầu hay những nhà phát triển, tuy nhiên, kĩ thuật viết CSS sao cho đúng chuẩn công nghiệp, rõ ràng, đẹp, và trong sáng thì không phải cuốn sách hay website nào cũng có thể trình bày được. Một hướng dẫn rất trong sáng và logic về kĩ thuật viết CSS chuẩn có thể tham khảo tại đây.