Cuốn sách kinh điển  97 Things Every Programmer Should Know đã trở thành một trong những cuốn sách không thể thiếu cho mọi nhà lập trình. Bạn có thể mua (hay tìm bản miễn phí trên mạng) hoặc chúng ta có thể đọc trực tuyến cuốn sách tại đây.