Một nhập môn về cách dùng Web Audio API để tạo âm thanh đúng chuẩn cho website, ứng dụng, hay game.

Xem chi tiết bài viết: Introduction to Web Audio API