Delegated Recovery là cơ chế mới giúp phục hồi truy cập các trực tuyến tài khoản đã mất, được các kĩ sư của Facebook đánh giá là an toàn hơn các cơ chế khác như câu hỏi bí mật, xác nhận email, hay số điện thoại. Có thể tham khảo chi tiết hơn về cơ chế này tại bài viết Facebook Designs New Account Recovery System That’s Actually Pretty Clever của Catalin Cimpanu.