Làm việc trong môi trường hiện đại, không những phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, kĩ năng mềm hoàn hảo, mà một kĩ năng rất rất quan trọng để hỗ trợ chúng ta giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả là sử dụng các công cụ tìm kiếm (Search engine) như Google hay Bing. Tuy nhiên, việc lạm dụng các công cụ tìm kiếm khiến chúng ta có cái gọi là “ảo tưởng sức mạnh”. Câu chuyện dưới đây minh hoạ vui về sức mạnh Google nhưng cũng cần phải suy nghĩ một câu hỏi quan trọng: liệu máy móc có thay thế được bộ óc con người?