Thế hệ kế tiếp của máy tính (computer) hiện nay là máy tính lượng tử (quantum computer). Máy tính thông thường biểu diễn thông tin bằng các bit (0 hay 1), máy tính lượng tử biểu diễn thông tin bằng qubit (một trạng thái đồng thời cả 0 và 1). Với máy tính lượng tử và cách biểu diễn thông tin của nó, các phương pháp mã hoá thông tin hiện tại đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng. Đọc và suy ngẫm bài viết Experts split on how soon quantum computing is coming, but say we should start preparing now của Maria Korolov để hiểu hơn về vấn đề này. Không thể dửng dưng với sự thay đổi.