Dữ liệu và thuật toán là môn học bắt buộc cho bất kì ai học công nghệ thông tin và lập trình máy tính. Một trong những nội dung quan trọng nhất của môn học này là các thuật toán sắp xếp. Mỗi thuật toán sắp xếp như chèn (insertion), nổi bọt (bubble), trộn (Merge sort),…có những ưu điểm và nhược điểm riêng và việc hiểu rõ từng thuật toán sẽ giúp ta dùng chúng để giải quyết các vấn đề thực tế một cách hiệu quả nhất. Một hình ảnh trực quan thú vị về cách hoạt động của các thuật toán sắp xếp cơ bản sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chúng có thể xem tại Sorting Algorithms Animations.