Thời đại Internet, mọi hoạt động từ học tập, kinh doanh,giải trí, v.v… đều thực hiện trực tuyến thông qua các wesite. Các website hay ứng dụng web có vai trò không thể phủ nhận trong thời đại số và vấn đề bảo mật tài nguyên trên Internet là cực kì quan trọng và tốn kém (tham khảo bài viết của Jeff Adwood). Một giải pháp miễn phí cho vấn đề bảo mật xuất hiện với Let’s Enscrypt giúp bạn an tâm khi “du ngoạn” trong thế giới web.