Trước khi bắt tay vào viết code cho một dự án, một ứng dụng nào đó, người lập trình cần phải viết đặc tả ứng dụng của mình. Đặc tả một chương trình gồm hai dạng:

  • Đặc tả chức năng: đứng trên quan điểm người dùng, không quan tâm đến cách hoạt động bên trong. Một số đặc trưng nêu ra trong đặc tả chức năng như mê nu, hộp thoại, màn hình,…
  • Đặc tả kĩ thuật: mô tả cách hoạt động bên trong của ứng dụng. Nó có thể là thuật toán, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu,…

Theo Joel Spolsky, CEO của stackoverflow, đặc tả chức năng của ứng dụng là một trong những khâu quan trọng nhất khi viết ứng dụng. Joel đã viết một loạt bài viết về đặc tả chức năng và nêu một ví dụ tuyệt vời về đặc tả chức năng cho một ứng dụng.