Hơn 10 năm qua, tôi nghiên cứu về cách chúng ta sắp xếp và trình bày thông tin. Và tôi đã nhận thấy một sự thay đổi thú vị.Trong một thời gian dài, ta tin tưởng vào trật tự sắp xếp tự nhiên nơi thế giới chúng ta đang sống, trật tự “Chuỗi xích vĩ đại của sự sống”, còn gọi là “Scala naturae” tiếng La-tinh, một cấu trúc từ trên xuống bắt đầu là Chúa ở trên đỉnh, tiếp đó là các thiên thần, quý tộc, người thường, động vật, vân vân … Quan niệm này dựa trên bản thể luận của Aristotle, giúp phân loại những gì con người từng biết đến theo những tiêu chí cụ thể, ví dụ như một hình ở sau tôi đây. Nhưng trải qua thời gian khá lâu, khái niệm này được xây dựng trên sơ đồ cây phân nhánh và được biết đến với tên “Cây Porphyrian”, được xem là Cây Kiến thức lâu đời nhất….