Trong thời đại Internet, mọi hoạt động đều thông qua Internet từ mua hàng, trò chuyện, gải trí,…đến thiết kế, lập trình. Internet sẽ không là gì nếu không có World Wide Web và World Wide Web không là gì nếu không có giao thức phía sau nó, giao thức HTTP. Kiến thức cơ bản về giao thức này là rất quan trọng. Chuyên gia Scott Allen đã giới thiệu một series bài viết hết sức cô đọng, sáng sủa về giao thức HTTP – một nhập môn cần thiết cho mọi người trong kỷ nguyên Internet và World Wide Web. Loạt bài chia thành các phần:

Phần I: Resource

Phần II: Messages

Phần III: Connections

Phần IV: Architecture

Phần V: Security