Trong thời đại ngày nay, học và làm việc không ngừng là cần thiết, nhưng làm việc chung với người khác, biết người khác làm gì và chia sẻ những gì mình làm cho người khác cũng hết sức quan trọng. Sau đây là một số công cụ phát triển cần thiết cho dự án nhóm:

  1. Github
  2. Trello
  3. Hyperdev (đọc thêm bài giới thiệu của Joel Spolsky)
  4. Jsfiddle