HTML là ngôn ngữ nền tảng trong tất cả các trang web hiện nay. Nó chứa một tập hợp lớn các phần tử (elements) hay thẻ (tags) giúp người phát triển web có thể tạo cho mình những trang web ưng ý nhất (tất nhiên là có sự góp sức của CSS). Vai trò của các phần tử HTML là quan trọng, và việc hiểu nó đang sử dụng thế nào trong các website phổ biến hiện nay cũng có ý nghĩa lớn. Phần tử nào được sử dụng nhiều, phần tử nào sử dụng ít, sẽ tác động đến sự tiến hoá của công nghệ web trong tương lai. Một cuộc điều tra thú vị về cách dùng các phần tử HTML từ hơn 8 triệu trang web, hơn 30 triệu từ khoá, giúp ta có một cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng các phần tử HTML hiện nay. Xem thống kê tại đây.