Karl Marx nói rằng: “ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy”; thật thế, ngôn ngữ là công cụ diễn đạt tư duy hiệu quả nhất của loài người, và ngược lại, ngôn ngữ cũng quyết định cách chúng ta tư duy thế nào. Trong lập trình cũng vậy, việc thường xuyên sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cũng ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của người lập trình. Mỗi ngôn ngữ (hay nhóm ngôn ngữ) tượng trưng cho một mô hình tư duy (hướng hàm, hướng thủ tục, hướng đối tượng,…) và làm việc với nó là làm việc với một mô hình, một cách thức tư duy.

Ảnh hưởng của ngôn ngữ lập trình đến người lập trình là rõ ràng, nhưng ảnh hưởng của ngôn ngữ lập trình đầu tiên mà người lập trình học liệu có quyết định đến cách tư duy, hay tạo ra một “mặc định” nào đó khi người lập trình tiếp cận các loại ngôn ngữ lập trình khác? Dẫu biết ấn tượng ban đầu thường khó phai, nhưng liệu ngôn ngữ lập trình đầu tiên có ảnh hưởng đến người lập trình như “mối tình đầu” của anh (hay chị) ta. Hãy đọc và suy ngẫm bài viết How Your First Programming Language Warps Your Brain của Sharon Fisher để hiểu hơn vấn đề này.