Tôi sẽ kể các bạn nghe về cỗ máy mà tôi nghĩ là tuyệt diệu nhất từng có. Đó là một cỗ máy chưa từng được tạo ra tuy nhiên, nó sẽ được tạo ra thôi. Cỗ máy được thiết kế rất lâu trước khi bất kỳ ai biết về máy vi tính.
Nếu như bạn biết bất cứ điều gì về lịch sử của máy vi tính, bạn sẽ biết là trong những năm 1930 và 1940, những máy tính đơn giản được tạo ra bắt đầu cho cuộc cách mạng máy tính như ngày nay, có thể bạn đúng, trừ việc bạn đã đoán nhầm thế kỷ. Chiếc máy tính đầu tiên thực sự được thiết kế từ những năm 1830 và 1840, chứ không phải 1930 và 1940. Nó đã được thiết kế, và nhiều phần là nguyên bản, và vài trong số đó được tạo ra ở đây, tại miền nam Kensington…