Lời khuyên ‘cổ điển’ cho những người trẻ tuổi là: hãy chọn cho mình một ngành nghề nào đó, một kĩ năng nào đó, một ngôn ngữ nào đó,…để chuyên tâm ‘tu luyện’ trở thành ‘chuyên gia’ trong lĩnh vực đó và thế giới sẽ nằm trong tầm tay họ. Thời gian tối thiểu, theo khoa học, để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó là bao lâu? 10.000 giờ. Nhưng khi thành chuyên gia rồi, thì liệu thế giới có nằm trong tầm tay của họ? Lời khuyên ‘hiện đại’ cho những người trẻ tuổi là học nữa, học mãi và không giới hạn bản thân mình trong một lĩnh vực nào đó, hãy đa dạng hoá các kĩ năng của mình, vì rằng: Thế giới luôn vận động không ngừng. Hãy nghiền ngẫm câu chuyện về một chàng trai trẻ quyết tâm trở thành chuyên gia lập trình ngôn ngữ PHP và khi trở thành chuyên gia PHP rồi thì…
Xem thêm bài viết này để định hướng cho bản thân.