1. Allice : là môi trường 3D do Carnegie Mellon phát triển, rất thu hút hiện nay.

2. Kodu : là môi trường lập trình được phát triển bởi Microsoft Research dành cho XBox 360 nhưng hiện nay cũng tương thích trên các PC chạy Windows.

3. TouchDevelop: cũng là một dự án của Microsoft Research.

4. Scratch: được phát triển tại MIT, nền tảng 2D (không giống 3D như Kodu hay Allice) nhưng nhờ khả năng kết nối cộng đồng cao nên là một trong những công cụ rất giá trị hiện nay. Phiên bản Scratch Jr dành cho trẻ em. Làm quen với Scratch.

5.Beetle Blocks: dành cho người học thiết kế 3D.

6. Blockly:là dự án của Google, mượn nhiều ý tưởng từ Scratch.

7. Snap!:là sự mở rộng của Scratch; được phát triển ở Đại Học California tại Berkeley.

8. App Inventor for Android:lấy ý tưởng từ Scratch, được phát triển dành cho những người học lập trình Android.

Trên đây chỉ là một số công cụ phổ biến nhất hiện nay; vẫn còn nhiều công cụ thú vị khác có thể tham khảo tại đây.