Một trong những cách tiếp cận giảng dạy lâu nay, thực hiện được thì ít mà kêu gọi thì nhiều, là lấy “người học làm trung tâm”. Để hiện thực hoá được cách tiếp cận này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ của nhiều nguồn lực như tài chính, cơ sở vật chất, con người, công nghệ,…Trong thế giới hiện nay, cả người dạy lẫn người học đều hết sức bận rộn. Thầy – đúng nghĩa là thầy – không chỉ biết dạy mà còn phải nghiên cứu, trải nghiệm thực tế,…; trò không chỉ biết học mà còn phải làm thêm để có kinh phí cho việc học, vui chơi, yêu đương, phải tham gia các công tác xã hội,… Cái tình thế đó đã buộc người dạy và học phải có tính “độc lập ” cao, cụ thể là, phải biết quản lí nguồn thời gian có hạn của mỗi bên, phải có mục tiêu rõ ràng trong từng buổi lên lớp, phải tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ hiện đại,…Và một phương pháp mới đang được áp dụng ở nhiều lớp học tại các quốc gia phát triển, như Mỹ, đã bước đầu mang lại những thành công. Phương pháp “personalized learning”, phương pháp dạy và học lấy cá nhân làm chủ đạo. Với phương pháp này, người thầy sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, trải nghiệm thực tế và hơn hết là, tận dụng quỹ thời gian ít ỏi của mình để quan tâm đến những người học nào “thực sự có vấn đề”; người học sẽ sử dụng hiệu quả nguồn thời gian quý báu của mình để vừa đảm bảo việc học, vừa có những kinh nghiệm thực tế hữu ích để chuẩn bị cho một tương lai bất định đang chờ phía trước.

Đây là những quan sát, những nhận xét, những trải nghiệm và là những chia sẻ vô cùng quý báu của “ông trùm” công nghệ Bill Gates. Có thể là không thực tế trong tình hình của chúng ta hiện nay, nhưng là một tham khảo bổ ích cho những ai tâm huyết với nền giáo dục nước nhà.

Bài viết của Bill Gates.