…Tôi đã từng đợi giây phút này 30 năm qua, giây phút mà tôi có thể nói với cha mình rằng: “cha ạ, con đã hứa với cha rằng rồi con sẽ quay lại trường và nhận bằng mà!”. Vâng, tôi muốn cảm ơn Harvard trong khoảnh khắc vinh dự này.Tôi sẽ chuyển việc trong năm tới và thật tuyệt là cuối cùng tôi cũng có một tấm bằng cho bản sơ yếu lí lịch của mình….