WordPress là phần mềm mã nguồn mở thiết kế website nhanh chóng và hiệu quả nhất hiện nay. Một số nguồn học và nghiên cứu wordpress nhanh chóng, hiệu quả:

Websites của Wordpress:

Website học wordpress (tiếng Việt):

Tài liệu tiếng Anh:

  1. The WordPress Anthology
  2. WordPress for Web Developers

Bộ bài giảng Worpress cơ bản (tổng hợp từ website thachpham.com, dạng pdf):

Pần 1  Phần 2  Phần 3

Bộ bài giảng Worpress nâng cao (tổng hợp từ website thachpham.com, dạng pdf).

Phần mềm học WordPress (gồm XAMPPmã nguồn WordPress).